Google zásadně mění algoritmus

Google zásadně mění algoritmus

Google určuje pořadí webových stránek ve výsledcích vyhledávání podle několika takzvaných metrik. Jednou z nich je metrika hodnotící textový obsah stránky. Další je kupříkladu metrika hodnotící odkazy mezi jednotlivými stránkami. Jako třetí může být uvedena metrika hodnotící zpětné odkazy. A od roku 2021 přibývá nová metrika Web Vitals.

Kdo byl vepředu už být nemusí

Vlivem přidání metriky Web Vitals do algoritmu Google se mohou zásadně změnit pozice našeho webu ve výsledcích vyhledávání. Některé z webů, které se umísťovaly na první stránce vyhledávače Google, mohou propadnout. A jiné se mohou na první stránce nově objevit. To může těm firmám, které byly zvyklé, že jejich weby mají vysokou návštěvnost díky předním pozicím ve výsledcích vyhledávače Google, způsobit zásadní pokles počtu poptávek či objednávek a tak snížit jejich obrat a zisk.

Co hodnotí metrika Web Vitals

Metrika Web Vitals hodnotí kvalitu zážitku, který má návštěvník webu během návštěvy. Čím kvalitnější je zážitek návštěvníka při používání našeho webu, tím výše se náš web (od roku 2021) umísťuje ve výsledcích vyhledávání na Google.

Zážitek návštěvníka webu se skládá ze:

 • subjektivně prožívaných faktorů
 • objektivně měřitelných faktorů

Metrika Web Vitals pochopitelně zahrnuje pouze objektivně měřitelné faktory. Metrika Web Vitals se skládá z těchto tří faktorů:

 • Largest Contentful Paint (LCP) vyhodnocuje rychlost načítání webu
 • First Input Delay (FID) vyhodnocuje, jak rychle může uživatel začít web používat
 • Cumulative Layout Shift (CLS) vyhodnocuje vizuální stabilitu grafiky webu

Pro zjištění hodnot LCP, FID a CLS navštivme PageSpeed Insights.

Jak mít co nejlepší výsledky v metrice Web Vitals

Co potřebujeme udělat pro co nejlepší výsledky v metrice Web Vitals, kterou od roku 2021 vyhledávač Google zahrnuje do svého algoritmu, podle kterého se určuje pořadí stránek ve výsledcích vyhledávání:

 • pro minimalizaci Largest Contentful Paint (LCP) potřebujeme mít co nejrychlejší web
 • pro minimalizaci First Input Delay (FID) musíme zařídit, aby jednotlivé prvky obsahu, ať už videa nebo velké obrázky, měly co nejmenší datový objem
 • pro minimalizaci Cumulative Layout Shift (CLS) zajistíme, aby se jednotlivé prvky obsahu webu během jeho postupného vykreslování v prohlížeči nepohybovaly, ale aby byly od počátku vykreslení na stejném místě, na kterém budou, jakmile bude kompletně vykreslena celá stránka webu

Jak mít co nejrychlejší web

O rychlosti webu rozhodují především tyto dva faktory:

 • doba zpracování požadavku návštěvníka webserverem = rychlost serverové části webu
 • doba zpracování odpovědi webserveru na požadavek návštěvníka v počítačovém zařízení návštěvníka = rychlost klientské části webu

Pro maximální zrychlení serverové i klientské části webu můžeme s výhodou upustit od použití CMS (angl. content management systém) jako je WordPress, Joomla nebo Drupal a vytvořit web znovu a to v systémovém čistém kódu bez použití CMS.

CMS sice dovoluje pečovat o webové stránky i těm z nás, kteří nemáme znalosti a dovednosti programování, avšak daní za tuto výhodu je daleko pomalejší počítačové zpracování jednak serverové části webu jednak části klientské.

Tomuto tématu se věnujeme ve článku 7 tipů jak zrychlit web.

Jak mít co nejmenší datový objem

Pro minimalizaci datového objemu největšího prvku webu:

 • se vyhněme používání videí na webu
 • optimalizujme datový objem obrázků

Píšeme o tom na tomto blogu ve článku Optimalizace obrázků na webu.

Jak zařídit aby se prvky webu během vykreslování nepohybovaly

Vzhled stránky je naprogramován ve zdrojovém kódu stránky. Jeden a ten samý vzhled stránky lze naprogramovat množinou různých způsobů. Vždy existuje způsob, jak vzhled webu naprogramovat tak, aby se jednotlivé jeho prvky během načítání nepohybovaly, ale rovnou se zobrazily na místě, na kterém již zůstanou.

My v DigiDay Creative – tvorba webu zrychlujeme weby, převádíme je do systémového čistého kódu, minimalizujeme datový objem jednotlivých prvků webů i programujeme vzhled webů tak, aby se prvky při načítání nepohybovaly. Když toto vše splní váš web, můžete očekávat udržení nebo získání předních pozic ve výsledcích vyhledávání a tak vysokou návštěvnost a tudíž i vysoký počet objednávek či poptávek. Kontaktujte nás a zajistěte si to.