7 tipů jak zrychlit web

7 tipů jak zrychlit web

Raketová rychlost načítání pomůže našemu webu v SEO, čili získávání předních pozic ve výsledcích vyhledávání. Zrychlování webu tvoří nedílnou součást SEO, když chceme být na předních pozicích v internetových vyhledávačích. Pomalý web návštěvníka otráví. Návštěvník může pomalý web opustit dříve, než se vůbec načte.

Zpoždění v načítání stránky o jednu sekundu znamená:

  • o 11% méně zobrazení stránky

  • o 16% méně spokojenosti návštěvníků

  • o 7% méně získaných poptávek a/nebo objednávek

Zrychlení načítání o několik sekund může mít velký dopad na náš e-business. Matt Cuts z Googlu prohlásil, že rychlost načítání webu je jedním z faktorů ovlivňující pozici našeho webu ve výsledcích vyhledávače.

Pokud se produktová stránka na e-shopu nenačte do 3 sekund, tak ztrácíme asi 50% návštěvníků. Na mobilu ztratíme asi 75% návštěvníků, pokud se stránka nenačte do 5 sekund. Nyní probereme, co je potřeba udělat, aby se náš web načítal co nejrychleji.

infografika 7 tipů jak zrychlit web

infografika 7 tipů jak zrychlit web

Obsah

Snažme se minimalizovat množství komponenty iframe. Rozmysleme si, které komponenty je potřeba načítat zároveň se stránkou, a které až následně po jejím načtení. Takto snížíme dobu načítání stránek. Komponenty důležité pro zobrazení stránky načítejme s nastavením preload. Naopak komponenty, které se nacházejí ve spodních částech stránky, načítejme s nastavením lazy load.

Odkazovaní na soubor, který neexistuje, zbržďuje náš web. Zrušme v kódu stránky všechny odkazy na neexistující soubory. Může to být například chybějící favicon nebo soubory s fonty, jejichž absence je nejčastější brzdou načítání a zobrazování.

Pro zrychlení načítaní je vhodné obsah cachovat. Cachování znamená, že stránku vygenerujeme při první návštěvě a uložíme ji na počítačovém zařízení návštěvníka. Při další návštěvě se stránka z větší části načítá z počítačového zařízení návštěvníka.

Server

Prohlížeč stahuje soubory po jednom. Pokud však soubory dáme každý na jinou doménu, tak se stahují paralelně. Můžeme toho využít pro umístění obrázků, videí, dokumentů a podobně.

Stejně tak, jako používáme ZIP archivy pro soubory například v příloze e-mailu, můžete použít něco podobného při posílání souborů z našeho webserveru. Díky použití komprimace dokážeme zmenšit velikost souborů až o 70 % bez ztráty kvality. Během požadavku na načtení stránky lze veškeré zdrojové kódy na webserveru zaZIPovat a posílat je do počítačového zařízení návštěvníka komprimované. K tomu jsou určeny nástroje jako je Gzip nebo deflate.

Cookies

Cookies umožňují webserveru zaznamenávat data o nás a našich návštěvách. Webserver nás díky cookies pozná, že jsme to my. Snažme se redukovat velikost souborů cookies ukládaných na počítačovém zařízení návštěvníka. Nejlepší praxí je do cookies ukládat pouze jednoznačný identifikátor návštěvníka a všechny údaje o návštěvníkovi a návštěvách ukládat na straně webserveru do databáze.

CSS

Minifikací CSS kódu lze ušetřit velké množství přenášených dat a zrychlit tak načítání webu. Z CSS kódu se minifikací odstraní nadbytečné mezery a jiné znaky, které nemají pro funkci CSS kódu význam. Pro minifikaci CSS kódu je tu například CSS Lint.

Sdružujme obsah CSS souborů do jednoho centrálního, abychom snížili počet načítaných souborů. Vždy připojujme externí CSS soubory pomocí značky link.

JavaScript

Pro JavaScript kód platí podobná doporučení, jako pro CSS kód. Provádíme minifikaci Javascript kódu. Sdružujme více JavaScript souborů do jednoho.

Obrázky

Větší množství objemu přenášených dat z našeho webserveru zabírají obrázky. Obrázky je třeba mít datově optimalizované na optimální poměr datového objemu ku zobrazované kvalitě. O optimalizaci obrázků si přečtěmě více ve článku Optimalizace obrázků na webu.

Mobilní zařízení

V dnešní době mnoho návštěvníků využívá mobilní počítačové zařízení a mobilní data ke každodenní práci. Proto je třeba mít web vyrobený tak, jak je to výhodné pro uživatelé mobilních zařízení a mobilních dat. Udržujme dokumenty i obrázky na našem webu v co nejmenší možné datové velikosti.

Není nic horšího, než když návštěvník spotřebuje podstatně větší než obvyklou část svého mobilního datového limitu na načtení zrovna našeho webu. Nejen, že si od nás nic nekoupí, i kdybychom měli nejlepší nabídku na trhu, ale ještě nás bude proklínat, že nejsme schopni si zařídit web tak, aby byl uzpůsobený mobilnímu připojení.

Tripon Digital – tvorba webu tvoří weby, které jsou velmi rychlé pro načítání. Pokud zjišťujete, že váš web se načítá pomaleji, než by mohl, čili se nenačítá raketovou rychlostí, kontaktujte nás.