Využití internetových vyhledávačů

Využití internetových vyhledávačů

Internetové vyhledávače jsou v roce 2020 nejpoužívanějším způsobem, jak získat nové informace nebo jak se dostat k nabídce produktů či služeb. Nejčastěji používané internetové vyhledávače v roce 2020 jsou Google.com a Seznam.cz. Uživatelé internetového vyhledávače mu pokládají dotazy.

Dotazy zadávají uživatelé buď jako slovo nebo několik slov nebo ve formě tázací věty. Zadaný dotaz specifikuje informační poptávku uživatele. Internetový vyhledávač je počítačový program, který spojuje informační poptávku s informační nabídkou. Informační nabídka je souhrn všech webových stránek, které internetový vyhledávač umí uživateli nabídnout, které zná. Pokud internetový vyhledávač zná tvou stránku, milý čtenáři, říkáme, že ji má zaindexovanou.

Vyhledávač spojuje informační poptávku uživatelů a informační nabídku provozovatelů webových stránek užitím vyhledávacího algoritmu.

Vyhledávací algoritmus internetového vyhledávače zhodnotí pro každou stránku, kterou zná:

  • její relevanci vzhledem k dotazu uživatele
  • její autoritu vzhledem k dotazu uživatele

Relevanci tvé stránky vzhledem k dotazu uživatele internetový vyhledávač určí podle míry shody textů (slov) na tvých webových stránkách a slov, které uživatel internetového vyhledávače uvedl ve svém dotazu. Nazýváme to tématická shoda.

Autoritu tvé stránky vzhledem k dotazu uživatele internetový vyhledávač určí podle počtu, autority a relevance odkazů z jiných webových stránek, které míří na tvou webovou
stránku. Takové odkazy nazýváme zpětné odkazy.

Internetový vyhledávač vypíše uživateli výsledky vyhledávání jeho dotazu. Výsledky vyhledávání jsou jednotlivé vyhledávačem zaindexované webové stránky v pořadí podle
míry své relevance a autority vzhledem k dotazu uživatele.

Podstatné je vědět jak naše cílová skupina vyhledává

Na základě faktu, že internetové vyhledávače jsou v roce 2020 nejpoužívanější způsob, jak získat nové informace nebo jak se dostat k nabídce produktů či služeb, tě určitě
napadlo, že z internetových vyhledávačů je možné získat na tvé webové stránky velké množství návštěvníků.

Není překvapující, že nejvíce nových návštěvníků získává webová stránka uvedená ve výsledcích vyhledávání internetového vyhledávače jako první v pořadí. Obecně, čím vyšší pozici ve výsledcích tvé webové stránky získají, tím více návštěvníků na ně z internetového vyhledávače přijde.

Je tedy ve tvém zájmu, milý čtenáři, aby ve výsledcích vyhledávání na dotazy relevantní tvým aktivitám byly tvé webové stránky na co nejvyšší pozici. Postupy, jak se prosadit ve
vyhledávačích a získat co nejvyšší pozici ve výsledcích pro své webové stránky, se nazývají souhrnně optimalizace pro vyhledávače, zkratka SEO.

Optimalizaci pro vyhledávače děláme na slova a fráze, která:

  • vystihují námi poskytované informace nebo naši nabídku produktů či služeb
  • uživatelé vyhledávačů často hledají

přičemž tato slova a fráze nazýváme klíčová slova.

Jako první krok v optimalizaci pro vyhledávače děláme určení těchto klíčových slov a tomu se říká analýza klíčových slov.

Příprava obsahu s ohledem na SEO

Analýza klíčových slov se provádí ve fázi analýzy webových stránek, ještě před započetím fáze návrhu. Optimalizace pro vyhledávače se skládá ze tří částí:

  • sestavení obsahu (napsání textů) webových stránek tak, aby obsahoval zvolená klíčová slova
  • vhodné softwarové (programátorské) řešení webových stránek
  • získávání zpětných odkazů na webové stránky

Vhodné softwarové řešení se realizuje ve fázi implementace webových stránek. Získávání zpětných odkazů se pak dělá ve fázi provozu, údržby a rozvoje webových stránek.

Pojďme k sestavení obsahu. Jakmile máme provedenu analýzu klíčových slov, čili máme určena slova a sousloví, na která si přejeme optimalizaci pro vyhledávače provést, pak ve fázi návrhu webových stránek připravujeme obsah pro webové stránky tak, aby texty obsahovaly zvolená klíčová slova.

Poměr počtu výskytů klíčového slova v textu ku počtu všech slov v textu se nazývá hustota klíčového slova. Ideální hustota klíčového slova je v různých oborech různá. Pohybuje se kolem 1 až 3 procent.

Milý čtenáři, při tvorbě svých webových stránek nejprve sestavíš obsah, pak navrhneš webové aplikace (softwarové funkcionality) a až pak, co máš obsah a aplikace navržené, až pak děláš grafický návrh webových stránek. Je totiž daleko důležitější, co web obsahuje a jak funguje, než jak vypadá. Grafický design webových stránek není to, co přímo prodává. Prodávají texty, obsah a funkcionality. Grafický design webových stránek vlastně jen nesmí v prodeji bránit, nesmí návštěvníky odradit. Vyhni se tomu nejprve vytvořit grafický design
webu a až pak do něj dopisovat texty. Vyhni se tomu nejprve texty pro webové stránky napsat bez SEO a až pak na ně SEO aplikovat.

Optimalizace pro vyhledávače se dá realizovat na již hotovém webu, na již napsaných textech. Avšak tento postup představuje různá omezení pro SEO a takto nemusí být dosaženy nejlepší možné výsledky. Osvědčený postup je psát texty pro webové stránky hned zpočátku s ohledem na optimalizaci pro vyhledávače.

I my v Tripon Digital usilujeme o zvolení těch nejlépe vhodných klíčových slov. Právě teď je vhodný čas začít využívat internetové vyhledávače jako zdroj návštěvnosti i pro ten váš web. Jsme připraveni na tom s vámi spolupracovat a nebo můžete vše nechat čistě na nás a těšit se na konečný výsledek. Kontaktujte nás.