Reklama na webové stránky

Reklama na webové stránky

Návštěvnost webových stránek sama od sebe nevznikne. Není to jako když si otevřeme provozovnu na nějaké ulici a protože kolem chodí lidi, tak nás vždycky někdo navštíví. Je vhodné uvést internetovou adresu webových stránek na papírových tištěných materiálech včetně vizitek, návodů k použití a obalů produktů.

Také ji můžeme uvést:

 • Na firemních automobilech
 • Na pracovním oblečení zaměstnanců
 • V prostorech, kde jednáme s klienty či zákazníky
 • Na vývěsních štítech provozoven
 • V obchodních telefonních hovorech

Uvedení internetové adresy může být doplněno také údaji, co za zajímavé či exkluzivní informace nebo funkce návštěvník na webových stránkách najde.

Reklama na internetu se dělí na:

 • Výkonovou
 • Budující značku

Výkonová znamená, že jejím cílem je přivést lidi k bezprostřednímu provedení akce, což je zejména odeslání poptávky nebo učinění objednávky.

K výkonovým formám reklamy na internetu patří:

 • Optimalizace pro vyhledávače (SEO)
 • PPC reklama
 • Zápisy v internetových katalozích
 • Nabídky ve vyhledávačích zboží
 • Newslettery s akčními nabídkami

PPC reklama je typ reklamy, kdy se v internetových vyhledávačích a často také na různých obsahových stránkách zobrazují krátké inzeráty nabádající k návštěvě našich webových stránek. Tato reklama je striktně výkonová, neboť jako její zadavatelé neplatíme podle počtu jejího zobrazení ale podle počtu kliků na odkaz v inzerátu, tudíž podle počtu získaných návštěvníků.

K formám reklamy na internetu, které budují značku, patří:

 • Obsahové newslettery
 • Publikování novinek
 • Provozování blogu
 • Bannery
 • Pořádání soutěží
 • Video reklamy
 • Online public relations
 • Virální reklama
 • Podcasty

Pamatujme, že co se týká newsletterů a rozesílání e-mailů obecně, vždy je třeba dodržovat platné právní předpisy. Určitě neposílejme e-mail na adresu, jejíž majitel nám k zasílání reklamních e-mailů nedal souhlas.

Reklamu na webové stránky můžeme dělat nejen na internetu ale i mimo internet a to je:

 • Televize
 • Rozhlas
 • Noviny
 • Časopisy
 • Billlboardy
 • Letáky do schránek
 • Telemarketing

Výhoda reklamy na internetu oproti reklamě v off-line médiích a na off-line platformách je, že je snadno měřitelná.

Vyhodnocování reklamních kampaní

Kupujeme-li reklamu v nějakém médiu nebo na nějaké platformě, bývá to na nějaký určitý čas nebo určitý počet shlédnutí nebo určitý počet kliknutí. Takové reklamní akci říkáme reklamní kampaň.

Některé typy a způsoby reklamy na internetu budou pro tebe, vážený kliente, výhodné a jiné zase nevýhodné. Je třeba to otestovat. Využijme toho, že reklamní kampaně na internetu jsou snadno měřitelné.

Po ukončení každé reklamní kampaně ji vyhodnotíme užitím analýzy návštěvnosti webových stránek nebo pomocí metriky, kterou nabízí dodavatel média či platformy, na které reklamní kampaň probíhala. Návratnost reklamní kampaně vypočítáme tak, že od částky celkových výnosů z prodeje produktů a služeb odečteme částku nákladů na reklamní kampaň.

Reklamní kampaně, které se osvědčily, ty opakujeme třeba i s vyšším rozpočtem. Co se neosvědčilo, tomu můžeme rozpočet výrazně snížit nebo už to vůbec neopakovat.

Zaveďme affiliate neboli provizní marketing

Affiliate marketing neboli provizní marketing je typ výkonové reklamy na internetu. Platíme jen za skutečně provedené akce, nejčastěji za úspěšnou realizaci (dodání a zaplacení)  objednávky.

Provizní se nazývá proto, že platíme provize z klientem či zákazníkem zaplacené částky za naše zboží či služby. Pokud my nevyděláme, nevydělá ani náš provizní partner.

Výhodou affiliate marketingu je, že reklamu pro nás dělá někdo jiný mimo naši firmu či organizaci a ten mívá jiný přístup a jiné nápady. Jak se říká, víc hlav víc ví. Čím více affiliate partnerů máme zapojených, tím máme větší pestrost reklamy.

Právně affiliate marketing funguje na základě smlouvy o zprostředkování. Ve smlouvě můžeme omezit formy reklamy, které si nepřejeme, aby affiliate partner prováděl.

Technicky affiliate marketing v prostředí internetu funguje tak, že z reklamy našeho affiliate partnera proklikává návštěvník na naše webové stránky. Aby se poznalo, že návštěvník byl zprostředkován affiliate partnerem, označí se internetový prohlížeč návštěvníka pomocí cookies.

 

My v Tripon Digital často realizujeme pro naše klienty internetové reklamní kampaně. Jsme připraveni realizovat jednu i pro vás. Přejete si spíše dlouhodobý výnos nebo okamžité zisky? Kontaktujte nás.