Pravidla pro používání textu na webu

Pravidla pro používání textu na webu

Typografie je jeden z faktorů, který je třeba vzít v úvahu při tvorbě grafického designu webu.

Osobitost fontu

Každý font jako každý člověk má nějakou osobitost. Fonty na webu je potřeba přizpůsobit našemu publiku, účelu daného textu a důvodu, proč text píšeme. Není vhodné použít na webu font, který je ručně psaný nebo ve formě graffiti, když náš text je formální nebo odborný.

Základní písma

Pokud používáme základní fonty, můžete dávat návštěvníkům najevo, že se o typografii příliš nezajímáme. Times New Roman nebo Calibri nejsou špatné fonty, jen jsou často používané. Zamysleme se nad tím, jaký font si přejeme použít, protože font bývá to první, co na lidi působí a je jedno, jestli je to web, logo nebo plakát.

Dva fonty

Vetšina webů vypadá dobře, pokud využijeme více než jeden druh písma čili font. Nasnadě je použití dvou druhů písma a případně i tří. První font použijeme například pro navigaci a uživatelské informace, druhý font pro text obsahu webu a třetí font třeba pro citace z jiných zdrojů. Více než tři různé fonty na jedné stránce už obyčejně narušují celkový dojem.

Rodiny písem

Pokud se rozhodnme používat více fontů, tak dbejme ne to, ať jsou ze různých rodin písem. To znamená, že jeden z fontů by měl být z rodiny patkových písem (serif) a druhý z rodiny bezpatkových písem (sans serif).

Velikost písma

Velikostí rozlišíme, co za obsah dané písmo vyjadřuje. Vetším písmem vyjádříme nadpis. Text stránky webu bude menším písmem. Avšak ne příliš malým, protože se při příliš malé velikosti písma mohou návštěvníkovi plést písmenka a ten pak musí věnovat hodně pozornosti samotnému čtění písma než tomu, o čem text pojednává.

Velikost řádku

Vetší velikost řádku usnadňuje čitelnost. Větší velikost řádku bývá vizuálně atraktivnější. Čím je velikost řádku menší, tím z menší vzdálenosti nás to nutí písmo číst. Na webu bývá malá velikost řádku častou chybou.

Množství textu na stránce

Čím více textu se na stránce nachází, tím méně se návštěvníkovi chce ten zdlouhavý text číst. Kouzlo je tedy v jednoduchosti textu. Také záleží na druhu textu. V případě odborných textů může být množství textu na stránce větší a držme se přesnosti a srozumitelnosti.

Zvýraznění textu

Zvýrazňování textu je slouží ke zdůraznění významu. Pokud textu však zvýrazníme příliš mnoho, ztratí zvýraznění svůj účinek. Zvýrazňujme maximálně 10 procent textu. Také využívejme maximálně dvě různé techniky zvýraznění. Například tučné písmo a ležaté písmo nebo písmo s podbarvením. Podtrhávání písma je vyhrazeno pro internetové odkazy, proto jej pro zvýrazňování nepoužíváme.