Největší chyby v SEO

Algoritmy internetových vyhledávačů jako je Google či Seznam jsou nyní důmyslnější, než bývaly před léty. Díky stálému vývoji nyní umí algiritmy vyhledávačů rozeznat a filtrovat SEO spam.

Mezi SEO spam patří stránky, které jsou záměrně vytvořeny tak, aby využívaly nedokonalostí algoritmů internetových vyhledávačů a díky tomu se umísťovaly na předních místech ve výsledcích vyhledávačů, i když jejich skutečná hodnota pro uživatele internetu není zas tak vysoká.

Vyhledávačům je třeba vyjít vstříc (SEO) co se týká kvality našeho webu, aby jej řadily na přední místa ve výsledcích. Uvedeme nyní největší chyby SEO, které se vyskytují na webech. Weby, které ty největší chyby mají, nejsou na předních místech ve výsledcích internetových vyhledávačů vidět.

Nefunkční odkazy

Čím rozsáhlejší web, tím více nefunkčních odkazů se na něm začne objevovat. Nefunkční odkazy vznikají tak, že zrušíme nějakou stránku nebo ji přesuneme na jinou adresu, ale nezměníme všechny odkazy, které na ni vedou. Když indexovací robot vyhledávače narazí na více nefunkčních odkazů na našem webu, tak snižuje hodnocení našeho webu. Čím nižší má web hodnocení, tím horší jsou jeho pozice ve vyhledávačích. Pamatujme na to!

Zařiďme to tak, aby na našem webu nebyl ani jeden nefunkční odkaz! Ruční kontrola všech odkazů na webu může být časově náročná a můžeme něco přehlédnout. Proto využijme automatickou kontrolu. Zkontrolujme celý náš web programem k tomu určeným.

Přednost dáváme jen kvantitě

Dříve, když indexovací a řadící algoritmy internetových vyhledávačů nebyly tak důmyslné, upřednostňovaly kvantitu obsahu před kvalitou. Nyní je tomu jinak! Internetové vyhledávače, jako je Google či Seznam, si přejí poskytnout uživatelům internetu vždy ty nejlepší výsledky hledaní. Namísto rozsáhlého obsahu s množstvím opakování klíčových slov mohou zvolit obsah stručný, který více vystihuje podstatu toho, co uživatelé svým dotazem ve vyhledávači řeší.

Nezaměřujeme se na naši cílovou skupinu

Pokud neznáme přesně naši cílovou skupinu, je třeba si nejdříve zjistit, kdo a proč konzumuje obsah našeho webu. K indentifikaci cílové skupiny existují marketingové postupy. Určitě nám pomůže systém měření návštěvnosti, například Google Analytics, který nám může poskytnout podrobné údaje o našich návštěvnících.

Obsah určený pro danou cílovou skupinu je z pohledu SEO efektivnější, než obsah určený pro všechny, pro všeobecnou cílovou skupinu.

Neudržujme web aktualizovaný

Aktualizace je nejen přidávání nového obsahu ale i úpravy obsahu již existujícího a mazání obsahu zastaralého.

Pravidelně, třeba jednou za tři měsíce, projděme celý web, veškerý jeho obsah a vše, co není aktuální, to aktualizujme. A obsah, který už vůbec není platný, nejlépe smažme.

Pravidelně, třeba jednou za dva týdny, přidejme nový obsah na náš web.

Sepišme si seznam událostí, které když nastanou, tak je třeba aktualizovat web. Ke každé události si napišme, kterých stránek se to týká, kde je třeba co aktualizovat. A pravidelně, třeba dvakrát týdně, projděme seznam událostí, zjistěme jaké nastaly a podle toho proveďme aktualizaci webu.

Nemáme zpětné odkazy

Velmi podstatnou část SEO tvoří zpětné odkazy. Čím více se objevuje odkazů na náš web na jiných webech na internetu, tím lepší hodnocení našemu webu vyhledávače přisuzují.

Ale pozor! Mohou nám nabízet, že odkazy na náš web přidají za peníze. Prodávat nebo nakupovat zpětné odkazy se řadí mezi nekalé praktiky SEO. Pokud vyhledávač odhalí, že používáme nekalé praktiky SEO, sníží hodnocení našeho webu a to o dost. Takzvaně nás penalizuje.

Neoptimalizované obrázky

Co se týká SEO optimalizace obrázků, čtěme článek Optimalizace obrázků na webu.

My v DigiDay Creative – tvorba webu se zabýváme SEO optimalizací a jsme připraveni váš web spravovat na kontinuální bázi. Zajistěte si přední místa v internetových vyhledávačích! Kontaktujte nás.