Nejlepší web pro obec

Uvažujme o nejlepším webu pro obec. Nejlepším z pohledu jeho obsahu a funkcionalit. Říká se, že pro každého je nejlepší něco jiného. V případě webu pro obec může existovat univerzální přístup k jeho řešení, který vyhoví téměř úplně všem.

Tripon Digital – tvorba webu dodává jednak weby pro firmy a podnikatele jednak weby pro obce a města. Rozdíl mezi weby pro firmy a podnikatele a weby pro obce a města je v tom, že weby pro firmy a podnikatele se běžně zaměřují na nějaké konkrétní cílové skupiny svých potenciálních a stávajících zákazníků a usilují je přesvědčit o svých konkurenčních výhodách a získat je za klienty či zákazníky.

Obce nefungují v konkurenčním prostředí, takže koncepce obsahu webů pro obce není cílena na přesvědčování o výhodnosti nabídky ale na maximální informovanost o obci a o úřadě. Firemní i obecní weby mají shodný cíl lidem usnadnit život a předat jim hodnotné informace.

Prvky obsahu nejlepšího webu pro obec

Podle Tripon Digital – tvorba webu nejlepší web pro obec by, co se týká obsahu, měl zahrnovat:

Návody, jak řešit životní situace = nastěhování se, narození dítěte, nástup do školy, výpadek příjmů, onemocnění, oběť trestné činnosti, úmrtí, …

Údaje o pracovnících úřadu = kontakty, kompetence, starosta, rada, zastupitelstvo, komise a výbory

Organizace úřadu = organizační schéma, vnitřní směrnice, odbory a úseky

Aktuality z obce i z úřadu

Oznámení akcí v obcí, i těch, které nepořádá úřad

Vyhlášky a nařízení obce

Služby, které úřad zařizuje = sociální služby, odpadové hospodářství, útulek pro psy, senior taxi, …

Úřední deska = všechny dokumenty, které jsou na úřední desce; mimochodem, věděli jste, že se již běžně používá elektronická úřední deska?

Spolky v obci = sbor dobrovolných hasičů, fotbalový klub, klub důchodců, nízkoprahový klub, dům dětí a mládeže, …

Zpravodaj obce (noviny) včetně archivu minulých vydání

Možné zážitky v obci = fotogalerie, pro turisty, mapa, …

Využití veřejných financí = výběrová řízení, zveřejnění všech smluv, obcí založené a placené organizace, …

Dokumenty ke stažení = výroční zprávy, rozpočty, zápisy ze zastupitelstva, hospodaření obce, rozvojové dokumenty, investiční akce, životní prostředí, územní plán, …

Získání informací = povinně zveřejňované informace, možnosti svobodného přístupu k informacím, odpovědi na žádosti o informace

Podatelna = informace o fyzické podatelně, elektronická podatelna, datová schránka

Zásady zpracování osobních údajů

Funkcionality nejlepšího webu pro obec

Vedle obsahu jsou na webu také webové aplikace, které interagují s návštěvníky. Webové aplikace nejčastěji využívají formulářů, do kterých návštěvník něco vepíše a odešle je ke zpracování na webový server.

Podle Tripon Digital – tvorba webu nejlepší web pro obec by, co se týká funkcionalit, měl zahrnovat:

Přihlašování a odhlašování naší e-mailové adresy k a z odběru e-mailových zpráv z obecního úřadu

Diskuzní fórum o rozhodování úřadu

Formulář pro nahlášení závady čehokoli na veřejném prostranství

Rezervační systém pro zarezervování osobní návštěvy u pracovníků obce na konkrétní datum a hodinu

Vlastnosti nejlepšího webu pro obec

Uvedli jsme obsahové prvky a funkcionality, které by podle nás neměly chybět na webu pro obec, jenž je možné označit za nejlepší. Co se týká vlastností celého řešení webových stránek pro obec, existují jisté nepsané normy při tvorbě webu, které je třeba dodržet, aby bylo možné označit web pro obec za nejlepší. Jsou to tyto:

Nalezitelnost = web obce je nalezitelný s využitím optimalizace pro vyhledávače, marketingu, sociálních sítí, atp.

Dostupnost = web obce funguje technicky bezchybně a rychle se načítá

Přístupnost = web obce je přizpůsobený pro zobrazení na tabletech a chytrých telefonech, je přizpůsobený pro nevidomé a jinak handicapované a je sémanticky v pořádku

Použitelnost = web obce se ovládá intuitivně, má dobře navrženou informační architekturu a k jeho ovládání není třeba se seznámit s návodem či radami

Příjemnost = návštěvník má z návštěvy webu obce kladný pocit a je připraven podle potřeby web obce opětovně využít

Smysluplnost = web obce má systematicky uspořádaný textový a grafický obsah a dohromady to dává smysl

To jsou naše poznatky o nejlepším webu pro obec, který jsme ve Tripon Digital – tvorba webu pro vaši obec připraveni realizovat. Nečekejte, až se web vaší obce stane sám od sebe nejlepším. Kontaktujte nás.