Korporátní identita, logo a logomanuál

Zažili jsme to všichni. Něco jsme řešili selským rozumem. A pak jsme narazili na odborníka, který nám otevřel oči. Zjistili jsme, že jsme si předtím zbytečně komplikovali život nebo že jsme sice postupovali správně, ale zdaleka to nevedlo k nejlepším možným výsledkům. Něco nám unikalo a my jsme o tom ani nevěděli.

Tento článek je o třech záležitostech:

  • korporátní identita,
  • logomanuál,
  • grafický manuál firmy.

Tento článek může rozšířit obzory všem, kteří chtějí své podnikání pozvednout na vyšší úroveň. Může pomoci přesněji zacílit vaše snahy o to, jak firma působí na své okolí i na své zaměstnance.

Korporátní identita

Korporátní identita je soubor pravidel, podle kterých firma vystupuje:

  • ve vztahu k okolí a k jeho jednotlivým složkám – k zákazníkům, k obchodním partnerům, ke státu, k široké veřejnosti, která nemusí mít s danou firmou přímou vazbu,
  • ve vztahu k zaměstnancům – jaký je systém řízení, odměňování, komunikace.

Korporátní identita jsou výše zmíněná jasně definovaná firemní pravidla a také postupy, jakými způsoby jsou tato pravidla komunikována.

Logo a logomanuál

Logo odráží korporátní identitu. Logomanuál je soubor pravidel pro praktické užívání loga. Stanoví varianty užití loga, barvy a barevné kombinace, typ písma. Slouží pro reklamní agentury a obecně pro všechny, kteří s logem nakládají. Cílem je, aby logo působilo vždy stejným dojmem.

Logomanuál obsahuje i definici barev pro různé technologie použití (CMYK, Pantone, RGB), velikost ochranné zóny loga, pravidla pro použití sloganu a další náležitosti.

Grafický manuál firmy

Součástí korporátní identity mohou být kromě loga a sloganu i další atributy. Nejčastěji to mohou být firemní barvy. Tedy barvy, se kterými se firma identifikuje, ale někdy i barvy, se kterými naopak firma nechce být spojována. Například Coca-Cola miluje červenou, ale brání se umísťování svého loga na modrý podklad. Dalším atributem firemního grafického designu bývá font, který si firma zvolila nejen pro své logo, ale pro další textové výstupy. To vše je součástí grafického manuálu firmy.

Pokud má firma svou korporátní identitu, logo a grafický manuál, má jasná pravidla a výstupy všech komunikačních aktivit působí integrovaně.

My v DigiDay Creative – tvorba webu chápeme důležitost správné komunikace. Rádi předáme své zkušenosti v této oblasti i vaší firmě. Kontaktujte nás.