Jak vytvořit účinné USP pro vaši firmu

unique selling proposition

V dnešním konkurenčním světě bývá někdy náročné vyniknout. A právě zde vstupuje do hry USP (Unique Selling Proposition) – jedinečný prodejní argument, který vaši firmu odlišuje od ostatních firem. V tomto článku se podíváme, jak vytvořit účinný USP a jak jej začlenit do vaší pozicovací strategie.

Co je to USP?

USP neboli jedinečný prodejní argument, je to, co vaši firmu odlišuje od konkurence.

Je to odpověď na otázku:

“Proč bych ze všech možností, které mi trh nabízí (včetně možnosti nevybrat si vůbec žádnou nabídku), měl zvolit nabídku zrovna vaší firmy?”

Význam pozicování a pozicovací strategie

Pozicování na trhu je proces, v rámci kterého si firma vytváří jedinečné místo v mysli svých zákazníků. Pozicovací strategie je plán, jak toho dosáhnout. USP je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro efektivní pozicování na trhu.

Firma, která neumí své USP formulovat a vysvětlit jej zákazníkům, většinou nemá dlouhodobou existenci.

Firmy, které jsou schopny se výrazně odlišit a nabídnout něco navíc, mají obrovskou výhodu v současném hyperkonkurenčním tržním prostředí.

Jak vytvořit USP?

Analýza trhu: Zjistěte, co vaši konkurenti nabízejí a v čem vynikají. Podívejte se, jaké USP nabízí konkurence.

Identifikace slabých míst: Najděte oblasti, kde můžete konkurenci předčit. Je něco, v čem se od konkurence odlišujete? Jedna či dvě věci, v čem jste lepší nebo jiní, než průměrná firma ve vašem oboru.

Zaměření na cílovou skupinu: Vědět, kdo jsou vaši zákazníci, je klíčové. Můžete zákazníkům slíbit něco, co nikdo jiný neslibuje? Nabídnout nějakou nadprůměrnou záruku nebo garanci?

Formulace USP: Vytvořte stručný a jasný USP, jedinečný prodejní argument, který komunikuje hodnotu, kterou nabízíte.

Obhájení USP:  Jakékoliv tvrzení o vaší firmě musíte umět při styku se zákazníky obhájit svým přístupem a chováním.

Příklady úspěšných USP, jedinečných prodejních argumentů

  • Amazon: “Největší výběr za nejnižší ceny.”
  • Apple: “Design a inovace v jednom.”
  • Lemonade: “Zapomeňte na vše, co víte o pojištění.”
  • Dossier: “Férová alternativa k luxusním parfémům.”

Jak začlenit USP do vaší pozicovací strategie?

Webové stránky: Umístěte své USP na viditelné místo na vašem webu.  Jestli váš web není schopen během pár sekund návštěvníkům vysvětlit, v čem jste jedineční, zaručeně přicházíte o zákazníky.

Marketingové kampaně: Použijte USP v reklamách a promo akcích.

Interakce se zákazníkem: Ujistěte se, že vaše týmy znají a komunikují vaše USP a jednají podle něho.

 

Vytvoření účinného USP, jedinečného prodejního argumentu, a jeho začlenění do vaší pozicovací strategie může být rozdílem mezi úspěchem a neúspěchem. Nezapomeňte, že USP není jen fráze, ale slib, který musíte plnit.

 

My v DigiDay Creative jsme připraveni sestavit USP pro vás. Kontaktujte nás.