Intuitivnost ovládání

Intuitivnost ovládání

Uživatelé internetu mívají zkušenosti s množstvím webových stránek. Díky tomu vědí, jak se webové stránky ovládají a co lze od nich očekávat. Předpokládají, že i naše webové stránky se budou ovládat a chovat podobně, jak jsou zvyklí.

Říkáme, že webové stránky mají intuitivní ovládání, pokud je uživatel dokáže používat na základě svých zkušeností s používáním množství jiných webových stránek a nepotřebuje si přečíst návod.

Zmíněnou intuitivnost ovládání nazýváme použitelnost webových stránek. Čím vyšší je použitelnost webových stránek, tím vyšší je jejich konverzní poměr.

Testování použitelnosti

Ty, vážený kliente, jako autor nebo spoluautor webových stránek tvé firmy, se v nich velmi dobře vyznáš. Víš, kde je co napsané, jak co funguje, kam je třeba kliknout a tak podobně. A právě proto ty sám neumíš dobře odhadnout míru použitelnosti webových stránek tvé firmy.

Sám sobě řekneš, že použitelnost webových stránek je dobrá nebo dokonce výborná. Jenže lidé jsou různí. Ne každý se dovtípí toho, co ty o ovládání webových stránek tvé firmy velmi dobře víš. Pro některé návštěvníky se míra použitelnosti může tedy jevit jako nízká. A jak jsme již uvedli, čím nižší použitelnost, tím nižší konverzní poměr, tím méně poptávek či objednávek, tím méně zisků.

Abychom více objektivně posoudili použitelnost webových stránek, je obvyklé je podrobit testování. Říkáme mu testování použitelnosti.

Pro test použitelnosti postačí 3 lidé, kteří testované webové stránky buď nikdy neviděli nebo je navštěvují jen velmi zřídka. Říkejme jim testovací tým.

Postup testování použitelnosti:

  • Sestavíme testovací tým
  • Sestavíme úkoly, které má testovací tým na webových stránkách splnit
  • Členové testovacího týmu plní úkoly
  • Dotazujeme se členů testovacího týmu, jaké měli obtíže při plnění předepsaných úkolů

Testovací tým nám tedy rovnou sdělí, kde jsou slabá místa webových stránek co se týká jejich použitelnosti.

Kdy testovat použitelnost

Asi tě, vážený kliente, napadne, že použitelnost je vhodné testovat ihned po spuštění webu. Někdy je možné použitelnost testovat ještě ve fázi jeho vývoje a to když uděláme prototyp vyvijených webových stránek. Už na prototypu může testovací tým určit slabá místa co do použitelnosti.

Webové stránky se ve fázi provozu, údržby a rozvoje proměňují. Některé změny nemají žádný vliv na použitelnost, jiné ano. Vždy, když webové stránky dostojí nějakých změn, které mají vliv na použitelnost, tak provádíme testování použitelnosti. Není třeba testovat celý web, ale jen ty jeho části, které byly od dob předchozího testu použitelnosti změněny.

 

My v Tripon Digital často testujeme intuitivnost ovládání webových stránek. Jste si jisti, že právě vaše webové stránky by v takových to testech uspěly? Jsme připraveni pro vás realizovat jednorázové i pravidelné testování použitelnosti. Kontaktujte nás.