Důležité principy designu webu

Důležité principy designu webu

Design webu se liší od umění v tom, že má účel. Proto se mu říká také někdy účelové umění nebo užitné umění. Zásady designu webu by měl webdesignér dodržovat, aby vytvořil efektivní design webu.

Webdesign, stejně jako jakákoli disciplína, dodržuje pravidla, která fungují pod povrchem, aby byl výsledek stabilní a vyvážený. Pokud výsledku chybí tato rovnováha, bude pravděpodobně působit slabě a neúčinně.

Možná myslíme, že design webu je zejména o kreativitě designéra, čili o jeho tvůrčích schopnostech, avšak je to jinak. Při dodržení pravidel designu webu se i graficky ne příliš nadanému tvůrci může povést velmi dobrý výsledek.

Vyvážení a symetrie

Každý prvek, který umístíte na stránku, má váhu. Ta plyne z barvy, velikosti nebo textury toho prvku. Není vhodné naskládat všechny těžké prvky do jedné oblasti kompozice. Vyváženost designu webu znamená, že vedle prvku s váhou větší a je prvek s váhou menší. Pokud design webu není vyvážený, může se jeho návštěvník cítit, jako by jeho oko sklouzávalo ze stránky.

Symetrický design webu vytváří vyváženost prostřednictvím rovnoměrně umístěných prvků zarovnáných po obou stranách středové linie. Asymetrický design webu používá prvky velké a malé váhy k vytvoření kompozice, která bývá zajímavá na pohled.

Symetrické vzory jsou vždy příjemné, ale občas i nudné. Asymetrické vzory za to jsou odvážnější a mohou do naší kompozice přinést hluboký vizuální zájem.

Opakování

Pokud se omezíme na dva silné řezy nebo tři silné barvy, zjistíme, že budeme muset některé grafické prvky opakovat. Říká se, že opakování sjednocuje a posiluje design. Například, pokud je pouze jeden prvek v modré kurzívě bezpatkové, můžeme to brát jako chybu designu webu. Pokud jsou v modré kurzívě bezpatkové tři prvky designu webu, vytvořili jsme motiv a máme tedy kontrolu nad designem našeho webu.

Opakování je podstatné i mimo web, napříč marketingovými médii. Například se jedná o opakovánjí loga naší firmy, které je zobrazeno na našem webu, na vizitkách, na sociálních médiích, atd.

Kontrast

Kontrast vytvoří asymetrickou rovnováhu v designu webu. Kontrast způsobuje to, co lidé myslí, když říkají, že nějaký prvek webu na ně „vyskočil“. Díky kontrastu prvek jakoby vystupuje ze stránky. Návštěvníci si jej dobře zapamatují. Kontrast vytváří prostor a rozdíl mezi prvky v grafickém designu. Pozadí webu musí být ve výrazném kontrastu od barvy prvků webu.

Bílý prostor

Bílý prostor umožňuje jednotlivým prvkům designu webu takzvaně dýchat. Díky většímu bílému prostoru je návštěvník schopen snadněji oddělit prvky designu webu od sebe. Jenom použitím bílého prostoru můžeme dosáhnout vylepšení designu webu z průměrného na nadprůměrný.

Porušení důležitých principů designu webu

Design webu nemusí výše uvedená pravidla dodržovat přísně. Některé naprosto ohromující designy webu ignorují jedno nebo i více z uvedených pravidel a přesto a nebo právě proto vytvářejí poutavý a efektivní výsledek. Jak říká klasik, nejprve se musíme pravidla dobře naučit aplikovat, abychom věděli, kdy a jak je můžeme porušit.

Naše firma a design webu

Prvky návrhu designu webu vnímáme v naší firmě jako pohyblivé části, které když se v mysli návštěvníka spojí, tak vyprávějí příběh. Tripon Digital – tvorba webu vytváří pro své klienty designy webu typické i atypické. Kontaktujte nás.