Budování zpětných odkazů

Budování zpětných odkazů

Zpětný odkaz je odkaz, který vede na určitou stránku našeho webu odjinud. Aktivita vedoucí k získávání zpětných odkazů se nazývá budování zpětných odkazů, anglicky linkbuilding. Jak jsme již uvedli, budování zpětných odkazů je jednou ze tří částí optimalizace pro vyhledávače (SEO).

V současné době platí, že pro všechny středně a vysoce konkurenční obory je kvalita a počet zpětných odkazů tím, co rozhoduje o úspěchu optimalizace pro vyhledávače. Z našich zkušeností bývá činnost budování zpětných odkazů tou nejnáročnější ze všech činností souhrnně nazývaných optimalizace pro vyhledávače.

Existují zpětné odkazy:

 • Interní = zpětný odkaz vede z jiné stránky našeho (stejného) webu
 • Externí = zpětný odkaz vede z nějaké stránky jiného (cizího) webu

Struktuře interních zpětných odkazů na našem webu říkáme interní prolinkování. Smysl zpětných odkazů je dvojí a to:

 • Dosažení vysoké úrovně optimalizace pro vyhledávače
 • Získávání relevantní návštěvnosti z jiných webových stránek

Relevantní návštěvnost jsou ti návštěvníci, kteří se prostřednictvím internetu aktuálně zajímají (informační poptávka) o informace nebo produkty či služby, které my poskytujeme nebo nabízíme na našich webových stránkách (informační nabídka).

Čím více relevantní je návštěvnost, tím vyšší je pravděpodobnost, že návštěvníci nám odešlou poptávku nebo učiní objednávku. Tedy, čím více relevantní je návštěvnost, tím vyšší je konverzní poměr našich webových stránek.

Kvalita zpětného odkazu

Kvalita zpětného odkazu je tím vyšší:

 • Čím vyšší je návštěvnost odkazující stránky
 • Čím nižší je počet odkazů na odkazující stránce
 • Čím vyšší je tématická shoda odkazující a odkazované stránky

Často se setkáváme s tím, že lidé budují zpětné odkazy na jejich webové stránky tak, že všechny míří výhradně na titulní stránku. To však nebývá optimální postup.

Optimální postup činíme, když procházíme všechny stránky a podstránky našeho webu a jako cíl zpětného odkazu vybíráme tu, která má nejvyšší tématickou shodu se stránkou, ze které odkaz povede.

Postupy budování zpětných odkazů

Přístup k budování zpětných odkazů je dvojí a to:

 • Aktivní = oslovujeme provozovatele jiných webových stránek s nabídkou vzájemného odkazování; pokud je to možné, sami přidáváme zpětné odkazy na jiné webové stránky
 • Pasivní = pracujeme na maximalizaci kvality obsahu na našich webových stránkách; očekáváme, že provozovatelé jiných webových stránek nám sami, bez naší aktivity, vytvoří zpětné odkazy

Běžné způsoby budování zpětných odkazů jsou:

 • Registrace webových stránek do internetových katalogů
 • Vzájemné odkazování s tématicky příbuznými webovými stránkami
 • Příspěvky do diskuzí, ve kterých je uveden odkaz na webové stránky
 • Komentáře u příspěvků do blogů či na sociální sítě, ve kterých je uveden zpětný odkaz
 • Odkazy affiliate partnerů

Inzeráty PPC reklamy zpětné odkazy netvoří, protože internetové vyhledávače odkazy z PPC inzerátů do výpočtu míry autority našich webových stránek nezahrnují. Aby provozovatelé jiných webových stránek byli ochotni přistoupit na vzájemné odkazování s námi, je podstatné, aby naše stránka, na kterou má vést zpětný odkaz, měla pro návštěvníky stránky, ze které má zpětný odkaz vést, hodnotný a nejlépe i unikátní obsah.

 

My v DigiDay Creative budujeme zpětné odkazy pro webové projekty našich klientů. Během budování zpětných odkazů bývá potřeba spolupracovat s vedením společnosti klienta, protože dochází k uzavírání smluv jménem společnosti klienta. Jsme připraveni spustit linkbuilding čili budování zpětných odkazů i pro vás. Kontaktujte nás.