ABC grafického designu – tvorba loga

ABC grafického designu

Zažili jsme to všichni. Něco jsme řešili selským rozumem. A pak jsme narazili na odborníka, který nám otevřel oči. Zjistili jsme, že jsme si předtím zbytečně komplikovali život nebo že jsme sice postupovali správně, ale zdaleka to nevedlo k nejlepším možným výsledkům. Něco nám unikalo a my jsme o tom ani nevěděli.

Tento článek je o třech pojmech:

  • korporátní identita
  • logomanuál
  • grafický manuál

Může rozšířit obzory všem, kteří chtějí své podnikání pozvednout na vyšší level. Může pomoci přesněji zacílit naše snahy o to, jak firma působí na své okolí i na své zaměstnance.

Korporátní identita

Korporátní identita je soubor pravidel, podle kterých firma hraje. Tedy jak firma vystupuje

  1. ve vztahu k okolí a k jeho jednotlivým složkám – k zákazníkům, k obchodním partnerům, ke
    státu, ale i k široké veřejnosti, která nemusí mít s danou firmou přímou vazbu,
  2. ve vztahu k zaměstnancům – jaký je systém řízení, odměňování, komunikace.

Výstupem by měla být jasně definovaná firemní vize a to, jakým způsobem bude tato vize
komunikována.

Logo a logomanuál

Logo odráží korporátní identitu. Logomanuál je soubor pravidel pro praktické užívání loga. Stanoví varianty užití loga, barvy a barevné kombinace, typ písma. Slouží pro reklamní agentury a obecně pro všechny, kteří mají s logem nakládat. Cílem je konzistentní výstup, tedy to, ať značka působí vždy stejným dojmem.

Logomanuál obsahuje i definici barev pro různé technologie použití (CMYK, Pantone, RGB), velikost ochranné zóny loga, pravidla pro použití sloganu a další náležitosti.

Grafický manuál

Součástí korporátní identity mohou být kromě loga a sloganu i další atributy. Nejčastěji to mohou být firemní barvy. Tedy barvy, se kterými se firma identifikuje, ale někdy i barvy, se kterými naopak firma nechce být spojována. Například Coca-Cola miluje červenou, ale brání se umísťování svého loga na modrý podklad. Dalším atributem firemního grafického designu bývá font, který si firma zvolila nejen pro své logo, ale pro další textové výstupy. To vše je součástí grafického manuálu.

Pokud má firma svou korporátní identitu, logo a grafický manuál, má jasná pravidla a výstupy všech komunikačních aktivit působí jednotně a tím i efektivně.

My v Tripon Digital doceňujeme důležitost správné komunikace. Rádi předáme své zkušenosti v této oblasti i vaší firmě.